Allstans E´ra

Allstans e´ra är HärjaJämts ordförande. Den som utnämnts till Allstans har det övergripande ansvaret för HärjaJämt och sköter kontakterna med de andra föreningarna. Allstans leder de Oppsittjen som HärjaJämt har varje termin. Posten utgör kugghjulet i föreningen och representerar denna utåt. Ordföranden skall även hålla kontakten med alla andra i styrelsen och ansvarar för att alla uppgifter utförs.

Allstans tar kontakt med årets Gåmå, meddelar att hon valts och håller kontakten med henne. Hon ska även skriva en verksamhetsberättelse för sitt verksamhetsår och skriva föreningens bidrag till landsmannahälsningen som sammanställs av avgående 1Q. Varje år ansvarar även Allstans för att föra in namn och kontaktuppgifter i invalspärmen på dem som valts in i HärjaJämt under året. Allstans och de andra ordförandena i damföreningarna har det yttersta ansvaret för anordnandet av Dammidagen. Allstans bör även under sitt år representera föreningen på andra föreningars gasker.

Allstans väljs för ett år framåt på Oppsittje Julpysslet.

Kontakt: allstans@harjajamt.se