Brunkulla

Det finns tre Brunkullor inom HärjaJämt och alla är de matansvariga. Inför föreningens Oppsittjen planerar Brunkullorna vilken mat som ska tillagas samt ser till att ingredienserna beställs minst tre dagar innan eventet hos nationens Gillevärdinna. För att veta vilken mängd som ska inhandlas kan det vara bra att se över gällande teckningslista. På denna ska även eventuella allergier skrivas så att specialmat kan förberedas. Brunkullorna får för deras utomordentliga arbete gå gratis eller för reducerat pris på Oppsittjen och andra sittningar. Brunkullorna ansvarar för att nationens kök städas när de varit i köket.

Två Brunkullor väljs för ett år framåt på Oppsittje Gourmetmiddagen och en Brunkulla väljs för ett år framåt på Oppsittje Julpysslet.

Kontakt: brunkulla1@harjajamt.se