HärjaJämt-lunch

Första måndagen varje månad träffas HärjaJämtskor och Ongstårsch för att tillsammans fira in den nya månaden på det bästa av sätt: äta!

Vi träffas i Majs café kl. 12:00!

Tillfällen denna termin:

4 april

2 maj

6 juni – nationen är stängd, mer information om var vi träffas när det närmar sig.