HärjaJämt-lunch

Första måndagen varje månad brukar HärjaJämtskor och Ongstårsch träffas för att tillsammans fira in den nya månaden på det bästa av sätt: äta!

Vi träffas då i Majs café kl. 12:00!

På grund av de rådande omständigheterna samlas vi inte för varken HJ-lunch eller spontana HJ-fikan, men vi så snart läget med pandemin har lugnat ned sig tillräckligt ser vi fram emot att dra igång igen!