Kalendarium

Varje termin har vi mycket på gång där vissa saker är årligen återkommande och andra är infall av stunden. Utförligare information om varje aktivitet kan du läsa under fliken Kommande aktiviteter, där ser du allt som är planerat för tillfället.

Kalendarium Våren 2018
26 januari – Oppsittje Pubkvällen27 januari – Renneth

5 februari – Ongstårschfika

17 februari – Storsjöodjurets fridlysande

10 mars – Oppsittje Freja

11 mars – Städdag I

16 mars – Våffelsittning med Skvadern

13 april – Räkfrossa med Angermannalaget

18 april – Cykelfest med damföreningarna

21 april – Oppsittje Ömse och Föreningskväll 3

27 april – Dammiddagen

13 maj – Städdag II

19 maj – Oppsittje Gourmétmiddagen

20 maj – Ristning med Birkarlarna

24 maj – Städsexa

26 maj – Vårbal