Medlemsregister

HärjaJämt har många medlemmar och det har nu blivit dags att skapa ett ordentligt medlemsregister över våra kära HärjaJämtskor! Speciellt inför jubileumetbehöver vi alla uppgifter vi kan få! Just nu håller vi på med en uppdatering av det gamla registret, och det skulle vara fint av er att höra av er med era uppgifter per mail. Hör av dig till Allstans e’ra Signe (allstans@harjajamt.se) eller Lill-lisa Angelica (lill-lisa@harjajamt.se) och uppge dina uppgifter. Kanske finns du redan inlagd i registret, men det kan vara värt att dubbelkolla det. Det vi vill veta är:

– För- och efternamn

– Nuvarande adress

– Personnummer

– Vilka poster du eventuellt har haft i HärjaJämts styrelse och vilka terminer du hade dessa poster.