Vice Versa

Den som sitter på posten Vice Versa är HärjaJämts vice ordförande och spritansvarig. Vice Versa fungerar som allstans stöd och ska vara med på föreningskonventets möten och liknande. Om Allstans ej skulle kunna närvara på ett Oppsittje eller annat event är det Vice Versas uppgift att sköta ordförandetskapet eller fixa någon annan som kan göra det. Vice Versa ska se till att dryck beställs till föreningens olika aktiviteter samt sköta försäljningen av drycken under dessa. Beställningar av dryck görs hos Barmästaren på Norrlands Nation, 1 vecka innan eventet i fråga. Dryckesbeställningen ska sedan hämtas ut hos barmästaren i tid. Till vissa Oppsittjen är det traditionsenlig dryck, exempelvis till Oppsittje Pubkvällen då Jäger ska erbjudas istället för vanlig snaps, tala med Allstans om detta.

Vice Versa väljs för ett år framåt på Oppsittje Gourmetmiddagen.

Kontakt: viceversa@harjajamt.se