Lill-Lisa

Lill-lisas uppgift inom HärjaJämt är att hålla kontakten med de nya HärjaJämtskorna och se till att de kommer in i föreningen på ett bra sätt. Lill-Lisa kontaktar de nya medlemmarna kring event i föreningen, pga detta så är det bra att föra register över dessas mailadresser. En person som vill gå med i HärjaJämt får skriva på en invalsblankett som Lill-Lisa ansvarar för att det finns och sen tas om hand om, därefter får denna utföra en invalsuppgift efter överenskommelse med Lill-Lisa. Denna redovisas på personens invalsoppsittje. Lill-Lisa ansvarar även för att reccar som kan göra invasuppgifter kontaktas personligen och undersökar om och när de vill utföra sin uppgift. Lill-Lisa är också ansvarig för att information om föreningen finns tillgänglig under reccemottagningar och liknande.

Lill-Lisa väljs för ett år framåt på Oppsittje Julpysslet.

Kontakt: lill-lisa@harjajamt.se