Pynta

Den som sitter som Pynta är sånganförare och dekorationsansvarig inom HärjaJämt. På Oppsittjen tar Pynta upp sången, antingen utifrån ett eget utformat häfte eller ur HärjaJämts sångbok och ser på så vis till att det sjungs ordentligt. Vid vissa tillfällen krävs att sånghäfte ska finnas. Pynta ansvarar för att en teckningslista för varje event som HärjaJämt har görs i ordning samt sätts upp på nationens anslagstavla i tid. På denna teckningslista ska det finnas uppgifter om datum, tid, plats och pris för eventet samt eventuellt tema. Pynta ska skriva upp alla ur styrelsen som ska gå när hon sätter upp listan. Inför kvällen ordnar Pynta också fina och roliga bordsdekorationer samt ordnar en bordsplacering.

Pynta väljs för en termin framåt på Oppsittje Gourmetmiddagen respektive Oppsittje Julpysslet.

Kontakt: pynta@harjajamt.se