23/2 Storsjöordjurets fridlysande med Jamtamot

Den 23/2 kämpar vi åter för fridlysandet av Storsjöordjuret tillsammans med vår broderförening Jamtamot.