Lapplisa

Lapplisa är HärjaJämts sekreterare under Oppsittjen och styrelsemöten. Under dessa event ansvarar Lapplisa för att anteckna det som sägs/görs och sammanställa detta i ett protokoll. Protokollet ska vara klart och finnas tillgängligt på nästkommande möte. Alla protokoll sätts sedan in i Lapplisa-pärmen. Lapplisa ansvarar även för Svarta Boken. I denna bok skrivs roliga citat som föreningsmedlemmarna säger, både från Oppsittjen och andra event. Under Oppsittjen läses citaten upp, det bästa citatet för kvällen vinner ett pris i form av en mössa och en snaps. Lapplisa ansvarar även för att information går ut till föreningens medlemmar genom spalter i nationens medlemstidning Norrlands Varjehanda.

Lapplisa väljs för ett år framåt på Oppsittje Gourmetmiddagen.

Kontakt: lapplisa@harjajamt.se