HärjaJämts historia

HärjaJämts historia börjar den 13 april 1964 då ett gäng unga damer från republiken Jämtland hade samlats för att slå sina kloka huvuden ihop. Ingen tjejförening fanns för flickor med starka känslor för Jämtland och Härjedalen och det var verkligen på tiden att det bildades en. Så såg HärjaJämt dagens ljus denna vårkväll för mer än 40 år sen och har alltsedan dess varit en trygg hamn för töser som sökt sig till Norrlands nation. Härmed fick även den gamla anrika herrföreningen Jamtamot en systerförening.

Vad då HärjaJämt?

När man idag nämner namnet HärjaJämt så är det ingen som reagerar nämnvärt på det, men i HJ:s barndom ansågs namnet vara mycket vågat och djärvt. I ett protokoll från 1965 kan man läsa ett klagomål framfört till Allstans e ´ran om att namnet var mycket stötande och borde bytas ut. Detta avslogs dock.

Röda luvor och chicka kjolar 

Jamtarna har sin röda luva och en gång i tiden hade faktiskt HJ en motsvarighet till den; röda långkjolar i manchestertyg. I ungefär tio år var de röda kjolarna ett kännetecken för HJ men sedan övergick vi till röda förkläden. Beställningar på både kjolar och förkläden togs upp på Oppsittjen och sedan samlades styrelsen och sydde upp dem tillsammans. Traditionen dog så småningom ut, troligen på grund av proggens död.

HJ-emblemets uppenbara betydelse? 

HärjaJämts emblem förtjänar ett speciellt omnämnande. Få vet att det skapades av en känd tecknare vid namn Kurt ”Strul” Palmheden redan 1965. Att det är ett H och ett J som avbildats kan nog de flesta se men symbolen föreställer även till mångas förvåning en älg eller ren (valfritt) som vänt på huvet och tittar bakåt över sin egen axel, ut över det jämtländska landskapet. Fiffigt!! Emblemet har alltså hängt med sedan begynnelsen och finns bland annat att hitta på HJ:s tröjor och nålar.

Gourmander av bästa slag 

Ända från HJ:s start har devisen som lyder ”När du tror att du är mätt kan du äta lika mycket till” haft sin publik hos HärjaJämtskor. Förhållandet mellan HJ och mat är mycket gott och Oppsittjena är de tillfällen då detta förhållande blomstrar ordentligt. Då njuts det av fulländad förtäring och därtill hörande dryck.

Den kulturella biten… 

HärjaJämt har under de första 29 åren endast haft en hedersledamot och det har varit Margareta Bergstrand som utsågs redan 1964. I samband med HJ:s trettioårsjubileum 1993 instiftades en Gåmåpost vars grundtanke är att lyfta fram kvinnor i Jämtland som arbetar med att hålla hembygden och dess kultur vid liv. Gåmå är jamtska och betyder gudmor och att man valde detta titelnamn framför mer traditionella ”hedersledamot” beror på att det klingade väl överens med de övriga posterna i HJ. Den första Gåmån utsågs 1994 och det blev Pia Söderström som var HJ:s allra första ordförande. Sedan dess utses en ny Gåmå varje år.