Håvdam

HärjaJämts Håvdam ansvarar för föreningens ekonomi. Håvdam ska ha gemensam teckningsrätt på föreningens konton tillsammans med Allstans eller den Brunkulla som väljs på Julpysslet. Håvdam ska ta betalt vid olika arrangemang och se till att föreningen betalar räkningar i tid, internetdosa till banken finns att använda. Hon ansvarar även för att en ekonomisk rapport görs varje år som sedan presenteras på Oppsittje Pubkvällen. Håvdam ansvarar även för försäljning av HJ-nålar och Storsjöodjurspins. Håvdam har från och med år 2008 ansvaret för HärjaJämts Gåmåfond.

Håvdam väljs för ett år framåt på Oppsittje Julpysslet.

Kontakt: havdam@harjajamt.se