Gåmå

Vår Gåmå – HJ:s Hedersledamot

HärjaJämt bildades 1964 och under de första 29 åren hade föreningen endast en hedersledamot. Detta var Margareta Bergstrand och hon utsågs också redan under HJ:s första år. I samband med HJ:s trettioårsjubileum 1993 ville vi dock plocka upp denna tradition på nytt och därför instiftades en Gåmåpost, vars grundtanke är att lyfta fram kvinnor i Jämtland som arbetar med att hålla hembygden och dess kultur vid liv.

Gåmå är jamtska och betyder gudmor och att man valde detta namn framför det mer traditionella ”hedersledamot” beror på att det klingade väl överens med de övriga posterna i HJ. Den första Gåmån utsågs sålunda 1994 och titeln gick till Pia Söderström som var HJ:s allra första ordförande. Sedan dess har en ny Gåmå valts varje år.