17/2 Storsjöodjurets fridlysande

Samsittning tillsammans med vår broderförening Jamtamot!

Vi ser fram emot att återigen kämpa för återinförandet av fridlysningen av Storsjöodjuret!