Gåmåkommitté

På HärjaJämts årsmöte Oppsittje Julpysslet ska en Gåmåkommité utses för att arbeta med att ta fram lämpliga Gåmåkandidater under kommande år. Postens utlyses på samma sätt som föreningens övriga styrelseposter.

Kommittén ska bestå av max fyra HärjaJämtskor, varav en plats är reserverad för sittande Klokis. Klokis är kommitténs sammankallande, om Klokis ej finns är det Allstans som intar hennes plats.

Deras uppgift är att under året leta potentiella kandidater som anses uppfylla de kriterier som finns för att utses till Gåmå. Även andra medlemmar kan ge förslag på kandidater till kommittén och detta bör påpekas av sittande ledamöter. Kommittén ska sammanträda minst 1 gång/termin och allt arbete ska protokollföras. Deras framtagna kandidater ska sedan presenteras på Oppsittje Julpysslet för att utnämna en ny Gåmå.