Klokståsch

Den som sitter som Klokståsch eller Klokis som posten även kallas är föreningens kloka uv. Klokis ansvarar för att hålla god kontakt med de äldre HärjaJämtskorna, Gamståschorna. Klokis skickar under terminen ut mail till dessa kring det som sker i föreningen. Den som sitter på posten innehar också ansvaret för att skicka ut en terminskallelse med kalendarium till alla invalda medlemmar och inte bara de som räkans som Gamståschor. Klokis är även delaktig i Gåmå-kommitén som i sin tur är ansvariga för att en Gåmå (hedersledamot) väljs till Oppsittje Julpysslet. Klokis är också ansvarig för att presenter till Gåmå fixas, hotell och resa bokas och ska vara med och ta hand om Gåmå på Gourmetmiddagen. Klokis fortsätter sedan hålla koll på när våra Gåmåar fyller jämt och skickar exempelvis blommor/gratulationskort (kolla att de fortfarande lever!). Klokis är en utslussningspost och hon ska därför inte behöva göra lika mycket som övriga styrelsen. Hon ska till exempel jobba fram till sittningen på Samarret men sedan kunna festa. Av Av de obligatoriska saker HJ gör ska hon delta på minst en per termin (inskrivning, städdag mm).

Klokis väljs för ett år framåt på Oppsittje Gourmetmiddagen.

Kontakt: klokis@harjajamt.se