Våren 2017

 

18/3 lördag – Ypsilons 55årsjubileum
19/3 söndag – Städdag 1
25/3 lördag – Skvader dam
31/3 fredag – Oppsittje Freja
12/4 onsdag – Pubrunda med Vajan och Ypsilon
18/4 Landskap 2
28/4 fredag – Dammiddag
1/5 måndag – Majmiddag
5/5 fredag – Altborg
6/5 lördag – Oppsittje Gourmétmiddagen
7/5 söndag – Städdag 2
13/5 lördag – HJ-häng, föreningskväll 2
18/5 torsdag – Städsexa
20/5 lördag – Vårbal
26/5 Räkfrossa med Angermannalaget
27/5 lördag – Hemförlovningen
28/5 söndag – Ristning med Birkarlarna
29/5 måndag – Landskap 3
2/6 Sommarsittning med Skvadern